loading...

ขอเก็บเอาไว้ดูต่างหน้า ‘รพ.ศิริราช’เปิดให้แลกกระปุกออมสินสัญลักษณ์ทรงงาน’ในหลวง ร.๙’ เพื่อระลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์

13 กรกฎาคม 2017 | Slide, ข่าวร้อน

Advertisement


loading...


Loading...

13 ก.ค. 2560 เว็บไซต์ในเครือของโรงพยาบาลศิริราช www.savingforgiving.com เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าลงทะเบียนในกิจกรรม “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” โดยมีแนวคิดคือ ความพร้อมในการบริจาคของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน การสะสมวันละนิดด้วยการออม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ประกอบกับการออมเป็นวินัยทางการเงินที่ควรได้รับรณรงค์ให้เป็นพื้นฐานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง กระปุกออมสิน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ คอลเลคชั่นพิเศษถือเป็นสัญลักษณ์การออม ที่เป็นของที่ระลึกแห่งความทรงจำเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบ คือ กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน และวิทยุสื่อสาร

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และได้ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น “ผู้ให้” คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้

2. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศในระดับเอเชียอาคเนย์ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษเพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป

สำหรับขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้

2.นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน ได้ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สำหรับการเปิดรับแลกกระปุกต่างละแบบ มีรายละเอียดดังนี้

กระปุกวิทยุสื่อสาร เปิดให้แลกวันที่ 28 ก.ค.-20 ส.ค.

กระปุกกล้องถ่ายรูป เปิดให้แลกวันที่ 21 ส.ค.-20 ก.ย.


กระปุกพระราชพาหนะทรงงาน เปิดให้แลกวันที่ 21 ก.ย.-20 ต.ค. นี้

เงื่อนไข

1.เฉพาะผู้ที่ถือกระปุกที่ออมเงินจนเต็มมาภายในงานเท่านั้น
2.ขอสงวนสิทธิ์ 1 กระปุก/1สิทธิ์ คนละไม่เกิน 3 สิทธิ์

ผู้เข้าร่วมโครงการออมเพื่อให้ตามรอยเท้าพ่อ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.savingforgiving.com

loading...


Loading...error: